:: คู่มือการใช้งาน และ รายชื่อผู้ดูแลระบบ MIS-DSS ::

 

คู่มือการใช้งาน

 

*     วิธีลาคาบเกี่ยวกับวันหยุดเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสงขลา

 

*     วิธีแก้ไขจำนวนวันลา(สิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบ)

 

*     คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ระบบการลา

 

*     Help สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบการลา

 

*     ไฟล์แนะนำการใช้งานระบบลา + ประวัติส่วนตัว